Praktijk ondersteuning ASTMA-COPD en DIABETES

In de praktijk is een praktijkondersteuner voor astma /COPD en diabetes mellitus werkzaam.   Zij begeleidt mensen met deze chronische  aandoeningen. Zij geeft voorlichting over het ziekte beeld, de medicatie en probeert samen met  de patiënt een zorgplan op maat te maken. Dit allemaal onder de eindverantwoording van de huisarts.

Elke maandag is het astma/COPD spreekuur. Hierin wordt ook begeleiding bij het stoppen met roken aangeboden. Elke woensdag is er een diabetesspreekuur, De controles hiervoor zijn drie maandelijks.                                      Afspraken voor deze spreekuren kunt u maken via de assistente.