Afspraak maken

Spreekuur op afspraak

Het spreekuur wordt gehouden op iedere werkdag. Voor het spreekuur moet u altijd vooraf een afspraak maken.

U kunt voor een afspraak de praktijk bellen op werkdagen tussen 08.00 en 17.00 uur. Voor eenvoudige vragen kunt u ook gebruik maken van het telefonisch spreekuur, iedere dag tussen 11.00 tot 12.00 uur.

Bij het maken van een afspraak zal de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid uw klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan.

Meer tijd

Heeft u meerdere klachten of vragen? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda. Het spreekuur loopt dan beter op tijd, wat prettig is voor de mensen die na u komen.

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken.